فرانسه در مسیر کمک به قربانیان خشونت خانگی

الیزابت مورنو، وزیر برابری جنسیتی فرانسه عنوان کرد:

طرحی را برنامه ریزی کرده ایم که به واسطه آن قربانیان خشونت های خانگی که عموما خانوم ها و بچه ها هستند، در امنیت بیشتری باشند. ظاهرا از شروع شیوع ویروس کرونا و اعمال قرنطینه، خشونت های خانگی علیه بانوان نیز افزایش داشته است.

در طی این طرح:

زنان می توانند پس از مواجهه با خشونت ها با شماره های سازمان تماس برقرار کنند و طلب کمک کنند. همچنین، چندین اتاق در هتلی به این مشکل اختصاص داده شده است تا زنان پس از مواجهه با این مشکل به آنجا پناه ببرند. در واقع این مراکز برای اسکان اضطراری زنان و بچه هایی است که مورد خشونت واقع شده اند. ظاهرا برای پیاده سازی این طرح، شرکت LVMH نیز همکاری میکند.

وزیر برابری جنسیتی فرانسه در پایان بیان داشت:

برای از بین بردن خشونت علیه زنان، ما باید همه ذینفعان جامعه را درگیر کنیم. تعهدات انجام شده توسط LVMH ما را توانا می سازد تا پاسخی فوری و بسیار عملی به این وضعیت وخیم داشته باشیم.

آخرین اخبــــــــــــــــــــــــــــــار:

انتشار گزارش از طریق پایگاه خبری عریس : فرانسه در مسیر کمک به قربانیان خشونت خانگی
این خبر در آرشیو خبری و حقوقی حقوقی مرکز عریس بایگانی و Index شد.

فهرست مطالب

آموزش رنگ مو تخصصی و مربیگری
آموزش رنگ مو تخصصی و مربیگری

فهرست مطالب