محدودیت واردات و مشکلات بیماران پوستی در این راستا

در لایحه بودجه سال 99:

۱۰ درصد از عوارض گمرکی واردات لوازم آرایش متعلق به بیماران خاص شامل اوتیسم، EB، کاشت حلزون، گوشه، سالک و متابولیک بود.

بر اساس بند ج تبصره ۱۰ لایجه بودجه ۹۹:

۱۰ درصد از منابع حاصل از عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی به هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص یافت.

این منابع جهت خرید:

عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز درمان و هزینه های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سالک، متابولیک و بال پروانه (EB) هزینه گشت.

در نهایت لازم است بیان کرد:

در حال حاضر با توجه به محدود شدن واردات نسبت به دو سال گذشته شرایط برای این عزیزان بسیار دشوار است.

 

آخرین اخبــــــــــــــــــــــــــــــار:

انتشار گزارش از طریق پایگاه خبری عریس : محدودیت واردات و مشکلات بیماران پوستی در این راستا
این خبر در آرشیو خبری و حقوقی حقوقی مرکز عریس بایگانی و Index شد.

فهرست مطالب

آموزش رنگ مو تخصصی و مربیگری
آموزش رنگ مو تخصصی و مربیگری

فهرست مطالب