آرایش طبیعی برای چشم های قهوه ای

آرایش طبیعی برای چشم های قهوه‌ای

آرایش طبیعی برای چشم های قهوه‌ای جز موارد برای بانوانی است که چشم هایی با رنگ قهوه ای دارند. از آن جا که رنگ قهوه ای رنگی خنثی است و دارای رنگ متضادی نیست، همه رنگ ها تا حدی مکمل این رنگ هستند و می توان از رنگ های متنوعی برای میکاپ این نوع چشم ها استفاده کرد.