میکاپ سنگین و ذهنیت مردم

نتایج یک تحقیق جدید عنوان میکند: کسانی که آرایش سنگین‌تری می‌کنند بیشتر در معرض دریافت قضاوت‌هایی بر اساس جذابیت جنسی خود هستند تا قضاوت ظرفیت‌های ذهنی و اخلاقی‌شان. محققان در دانشگاه‌های ملبورن و سیدنی استرالیا که این پژوهش را انجام داده‌اند می‌گویند آرایش زیاد الزاما با ارزیابی مثبت از سوی دیگران همراه نیست. در این […]