توافق سهامداران برزیلی برای ممنوعیت تست حیوانی

تولیدکنندگان برزیلی محصولات بهداشت شخصی، عطر و لوازم آرایشی: با نمایندگی ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) و Humane Society International (HSI)، یک گروه حامی حقوق حیوانات، به توافقی دست یافتند که با یکدیگر همکاری کنند. تصویب یک قانون فدرال که آزمایش محصولات آرایشی بر روی حیوانات را در برزیل […]