پارافین تراپی چیست چه مزایا و معایب دارد؟

پارافین تراپی چیست چه مزایا و معایب دارد؟

پارافین تراپی به عنوان روش درمانی با استفاده از موم گرم برای تسکین درد دست، پا، مفاصل و ماهیچه ها استفاده می شود. این روش برای افرادی که از درد های کم در برخی نقاط بدن رنج می برند بسیار مناسب می باشد. درواقع در پارافین تراپی قسمت هایی مانند دست ها و پا ها در مخلوط گرم موم بر پایه نفت و روغن معدنی و پارافین قرار داده می شود.