آموزش فیبروز ابرو

آموزش فیبروز ابرو

فیبروز ابرو یکی از روش های جدید هاشور ابرو است که در واقع جز روش های میکروبیلدینگ، از نوع هاشور طبیعی محسوب میشود. از جنبه لغوی فیبروز ابرو از دو کلمه فی و بروز تشکیل شده است. فی نام یک شرکت صربستانی است که ابداع این روش را انجام داده و بروز به معنای خط ابرو میباشد. در حوزه آرایشی و زیبایی، خصوصا آریش ابروها فیبروز جز روش هایی برای سایه انداختن یا هاشور دستی ابرو ها به کار میرود.