اشتباهات رایج در اکستنشن مژه

اشتباهات اکستنشن مژه اکستنشن مژه نیاز به ظرافت و ریزه‌کاری زیادی دارد که با توجه نکردن به برخی موارد ممکن است اشتباهات به‌ظاهر کوچک اما با عواقب بزرگ همراه داشته باشید. اکستنشن کار باید وقت مناسبی برای انجام این کار اختصاص دهد که باحوصله بسیار و بدون نگرانی کار خود را پیش ببرد. اگر به […]