جدال تولیدکنندگان اروپایی گلایفوزیت و محصولات آرایشی

آفت کشهای مشتق از گلایفوزیت: بیش از هر آفت کش دیگری در اروپا استفاده می شود. چه کشاورز باشید و کارتان مربوط به کاشت میوه و سبزی باشد، چه بخواهید برای نوشیدن آبجویی در یک پارک بنشینید، به هر حال در معرض این علف کشها قرار دارید. دانشمندان مرکز بین المللی تحقیقات سرطان می گویند […]