قاچاقی که با خود همراه بیماری بود

تنها ۴۰ درصد مربوط به تولیدات داخلی بوده و ۶۰ درصد مابقی لوازم آرایشی وارداتی است؛ در حالی که ما واردات لوازم آرایشی و بهداشتی را ممنوع کرده و این ها از طریق قاچاق وارد کشور می شود. یک عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: ساماندهی واردات لوازم بهداشتی و آرایشی […]