بافت مو دردلاک

بافت مو دردلاک این نوع بافت که به معنای بافت مو با استفاده از نخ می باشد و به عنوان پیچیده شدن موها از آن نیز نام برده شده است. این نوع بافت برای بافت موقت نیز استفاده می شود و یک تزئین ساده به شمار می‌رود. برای این بافت شما به موهای بلند و […]