آسیب بافت به موها

آسیب بافت به موها   بیشترین میزان رشد مو به ژنتیک و بستگی به تغذیه فرد دارد که جلوگیری از ریزش مو ها می شود. تار های مو که خارج از سر هستند بافتی مرده محسوب می شوند. اگر موها را برای بافت به طور شدیدی بکشانید می‌تواند باعث ریزش موها بشود. علاوه بر تاثیر […]