اکستنشن مژه عروسکی

اکستنشن مژه عروسکی چیست؟ انواع اکستنشن رو و زیر مژه با سه روش ترکیبی، طبیعی و عروسکی کار می شود. اما در اکستنشن مژه عروسکی، از مژه های تارتار استفاده می شود و اجازه عروسکی کردن مژه را روی نوع اکستنشن مژه به هیچ عنوان نخواهیم داشت . با در نظر گرفتن به درجه های […]