انواع سبک و متد در گریم و میکاپ

انواع سبک گریم انواع متد گریم انواع سبک میکاپ اکادمی عریس مرکز عریس اموزشگاه عریس

امروزه در زمینه گریم و میکاپ سبک های متعددی بوجود آمده است که این موضوع ریشه در فرهنگ و رسم و رسوم مختلف مردم در کشورهای مختلف دارد ، از جمله این سبک ها میتوان به …