اکستنشن مژه فانتزی چیست؟

اکستنشن مژه فانتزی در انجام اکستنشن مژه، الیاف مصنوعی یا طبیعی به شکل تار موی مژه، در بین تارهای مژه با چسب مخصوص گذاشته می شود. آن ها بسیار طبیعی خواهند بود و تشخیص آنها به سادگی امکان پذیر نمی باشد.اما یک مدل اکستنشن وجود دارد که قصد مشتری آن اصلا طبیعی به نظر رسیدن […]