اکستنشن مژه والیوم چیست؟

اکستنشن مژه والیوم اکستنشن مژه روش های و سبک های متفاوتی دارد که توسط متخصص های اکستنشن کار های مختلف انجام می شود. یکی از این روش ها اکستنشن مژه والیوم است. این اکستنشن مژه برخلاف اکستنشن کلاسیک مژه که بین هر تار از مژه های طبیعی فرد فقط یک تار مژه مصنوعی قرار می […]