از چه اکسیدانی برای رنگ مو استفاده کنیم؟

از چه اکسیدانی برای رنگ مو استفاده کنیم؟ تفاوت درصد اکسیدان مو با درصد اکسیدان ها یکی از دلایل بسیارمهم در رنگ مو است. اکسیدان رنگ مو یکی از فعال کننده های سریع در رنگ کردن مو می باشد. اگر اکسیدان با مواد رنگ یا دکلره به خوبی ترکیب شود مو به رنگ واکنش سریع […]