بافت موی کوتاه

بافت موی کوتاه در مقاله های قبل درباره بافت مو برای انواع افراد صحبت شد اما امروز می خواهیم درباره بافتن موهای کوتاه نیز صحبت کنیم. بافت مو روشی است که همه افراد چه با موهای بلند و چه با موهای کوتاه می توانند از آن استفاده کنند‌ اما برخی از مدل های بافت را […]