روش صحیح ریمو اکستنشن مو

روش صحیح ریمو اکستنشن مو

ریمو اکستنشن مو دارای انواع مختلفی می باشد که استفاده از روش های اصولی آن به منظور انجام ریمو اکستنشن برای جلوگیری از آسیب رسانی به ریشه مو ضروری می باشد.