بافت آفریقایی

بافت آفریقایی بافتن مو ها به نحوه درست می تواند یک راه عالی برای جمع کردن موهای بلند و آزاد شدن از گرمای آزاردهنده تابستان باشد. مخصوصا اگر موهای بسیار ضخیم و پرپشتی دارید. به همین خاطر، از آنجایی که مردم افریقا موهای بسیار ضخیمی دارند و نگهداری از آن در فصل گرما بسیار سخت […]