در لیفت ابرو، از چه نخی استفاده می شود؟

در لیفت ابرو، از چه نخی استفاده می شود؟ امروزه داشتن ابروهای پرپشت و بلند جزو معیارهای زیبایی حساب می شود و به نوعی مد محسوب می شود.اما بعضی از بانوان از داشتن ابروهای پرپشت و بلند محروم هستند. ولی این افراد هم می توانند ابروهای پرپشت داشته باشند. راه های مختلفی برای به پست […]