رواج کار روی ناخن کودکان

اوایل وقتی صحبت از «مدلینگ مجازی کودکان» بود غالباً گمان می کردیم دوام نیاورد. حالا مشاهده میشود مثل مرضی مسری چه خانواده هایی را که دچار خود نکرده است؟ نه اینکه آن ها هم مدلینگ کنند اما بر سر چشم و همچشمی هم که شده صفحه های مجازی منتسب به کودکان زیاد شده و نمایش […]