تفاوت لمینت مژه با اکستنشن مژه

فرق لمینت و لیفت مژه با اکستنشن لمینت و لیفت مژه، از اقداماتی می باشد که برای زیبا و پرپشت کردن مژه ها می باشد. درست است که کار هردو این کارها، زیباتر کردن مژه ها می باشد؛ ولی در مراحل انجام این دو کار، تفاوت هایی وجود دارد. ما در ادامه می خواهیم تفاوت […]