تفاوت کراتین و بوتاکس مو

تفاوت کراتین و بوتاکس مو تفاوت کراتین و بوتاکس مو خیلی بیشتر از نتایج آنهاست. مهم ترین عاملی که باعث تفاوت کراتین و بوتاکس می شود تفاوت در مواد تشکیل دهنده آنها می باشد که هر کدام در درمان های متفاوت به کار می روند. عنصر اصلی برای کراتین موادی به نام فرمالدهید می باشد […]