ژاپن در مسیر بهبود خدمات زیبایی

ژاپن یک نوع آینه مجهز به هوش مصنوعی را ساخته است: کاربران با کمک آن می توانند از متخصصان زیبایی جهت روش های اصولی آرایش خود بهره بگیرند. این آیینه هوشمند که Mirroria نام دارد، یک آینه ساده میباشد که داخل آن یک مانیتور تعبیه شده است. این آیینه به کاربران این امکان را میدهد […]