جایگرین اکستنشن مژه چیست؟

جایگرین اکستنشن مژه چیست؟ اکستنشن مژه روشی است که به افراد مختلف برای زیباتر نشان دادن مژه ها استفاده می شود در این روش با استفاده از تار های مصنوعی که روی مژه های افراد می چسبانند باعث پر حجم تر شدن و بلند تر شدن مژه ها می شود و همین روش باعث زیبایی […]