فرانسه در مسیر کمک به قربانیان خشونت خانگی

الیزابت مورنو، وزیر برابری جنسیتی فرانسه عنوان کرد: طرحی را برنامه ریزی کرده ایم که به واسطه آن قربانیان خشونت های خانگی که عموما خانوم ها و بچه ها هستند، در امنیت بیشتری باشند. ظاهرا از شروع شیوع ویروس کرونا و اعمال قرنطینه، خشونت های خانگی علیه بانوان نیز افزایش داشته است. در طی این […]