تاثیر آرایش بیش از حد بر قاعدگی

یک مطالعه جدید با ایجاد ارتباط بین افزایش خطر ابتلا به اندومتریوز و شدت استفاده از لوازم آرایشی: وجود احتمالی اختلالات غدد درون ریز در برخی از لوازم آرایشی را مورد بحث قرار میدهد. با این حال، بیش از هر چیز افزایش در برخی مواد (پارابن ها و بنزوفنون ها) در ادرار است که توسط […]