نکات مهم برای رنگ کردن مو ها در خانه

نکات مهم برای رنگ کردن مو ها در خانه برای رنگ کردن مو ها در خانه لازم است نکاتی را بدانید که با استفاده از آنها بتوانید رنگ مو را به درستی انجام دهید. نوک موهایتان را با قیچی کوتاه کنید. در اولین مرحله باید نوک موهایتان را با قیچی کوتاه کنید تا موخوره ها […]