اولین ناحیه بدن که دچار چین و چروک میشود

اولین ناحیه بدن که دچار چین و چروک میشود: پوست اطراف چشم اولین ناحیه ای است که چین و چروک های آزاردهنده در آن شروع به پدیدار شدن می کنند. این بدان دلیل است که پوست در آنجا کاملا نازک و پر از رگ های خونی است برای همین باید مراقبت در این بخش از […]