خلاصی از دست جوش ها و آکنه های پوستی

آکنه یا جوش یکی از مشکلات رایج پوستی میباشد: این مشکل بیشتر در دوران نوجوانی به دلیل تغییرات هورمونی رخ می‌ دهد اما در سنین دیگر هم ممکن است به آن دچار گردید. جوش‌ ها می‌ توانند در هر قسمت از بدن ظاهر شوند، اما بیشتر در نواحی صورت، شانه، پشت، سینه و بازوها دیده […]