روش بافت مو

روش بافت مو بافت مو انواع متفاوتی مانند:بافت موی تیغ ماهی و یا فرانسوی و هلندی و … است. در این زمینه افراد نیز باید روش بافت را بدانند. اگر افراد به خوبی نتوانند روش های بافت را یاد بگیرند نمی توانند آن را روی موهای خود و یا موهای دیگران اعمال کنند و از […]