ویژگی های روغن ارده کنجد و ارتباط آن با بدن

 روغن ارده کنجد: در دسته روغن‌های نیمه خشک شونده تقسیم می‌شود که علاوه بر خوراکی بودنش می‌تواند در زمینه‌های درمانی و تولید لوازم زیبایی و مراقبتی مثل تولید کرم‌ها و صابون‌ها مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه روغن ارده از ارده کنجد گرفته می‌شود تقرییا بو و طعم ارده را می‌دهد. این روغن […]