دئودورانت میتواند موجب سرطان سینه شود

چند دهه میباشد که بحث هایی درباره اینکه آیا دئودورانت‌های ضد عرق می‌توانند منجر به سرطان سینه شوند یا خیر. انتشار دو مطالعه جدید در جامعه علمی گفت‌وگوهای تازه‌ای را در این مبحث باز کرده است. نقش آلومینیوم: اغلب در خوشبوکننده‌های ضد عرق برای کاهش تعریق استفاده می‌شود و می‌تواند مانند استروژن روی برخی از […]