تاثیر معکوس کرونا بر کمپانی رولون برخلاف سایر کمپانی ها

کمپانی آرایشی و بهداشتی رولون: غول شرکت های آرایش و بهداشتی در سه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2020 با افت 20.1 درصدی به 477.1 میلیون دلار رسید در حالیکه در دوره قبل 596.8 میلیون دلار بود. بخش عطرهای این شرکت با سقوط 24 درصدی بیشترین آسیب را بر پیکر اقتصاد کمپانی وارد کرد ، […]