کارایی های عجیب صابون آرایشی

صابون‌هایی که به منظور شستشو و پاک کردن دست و صورت استفاده می‌شوند صابون های آرایشی نامگذاری میشوند. حمید شیرازیان در خصوص صابون ها عنوان کرد: صابون‌هایی که به منظور شستشو و پاک کردن دست و صورت استفاده می‌شوند صابون های آرایشی هستند. بدلیل حساسیت پوست بدن نسبت به مواد شیمیایی باید در هنگام خرید صابون […]