تحقیقی برای رویکرد جدید در مراقبت از پوست

شیسیدو کشف کرده است: عوامل التهابی وابسته به سن می توانند از طریق صدمه ای که به سلول های بنیادی اپیدرمی وارد می کنند، پیری پوست را سرعت ببخشند. این مطالعه نشان داد که یک عامل التهابی به نام IL-8 ، نوعی ماده زائد پوست میباشد که باعث آسیب به سلول های بنیادی اپیدرمی میگردد و […]