استشمام بوی تقلب عطرها

سایت‌های اینترنتی، کانال‌های تلگرامی، پیج های اینستاگرامی، صندوق عقب برخی خودرو‌ها یا بساط دستفروشان کنار پیاده‌رو‌ها پر شده از عطر‌هایی که قیمت‌های ارزان‌تری از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها دارند. بساط‌شان همه جا دیده می‌شود و از وقتی قیمت‌های چندصدهزار تومانی عطر‌ها به چند میلیون رسیده، تعدادشان بیشتر هم شده است. با اینکه همه می‌دانند این عطر‌ها […]