اتهاماتی که بر ضرر و زیان رنگ مو وارد است

امروزه با توجه به تأثیر فرهنگ غرب و برگرفته از سینمای آن استفاده از لوازم آرایشی امری رایج در میان افراد جامعه ما است؛ بدون آنکه به آسیب‌های احتمالی آن بر سلامت افراد نوجه خاصی صورت گیرد.  ایران سومین مصرف کننده لوازم آرایشی در خاورمیانه میباشد. لوازم آرایش: کرم‌ها، مداد چشم و لب، سایه چشم […]