هنرنمایی تازه ای از Beauté Sélection بر چشم و ناخن

MCB by Beauté Sélection در تاریخ 10 تا 12 سپتامبر در نمایشگاه پاریس پورت دو ورسای برگزار می شود: MCB توسط Beauté Sélection Paris که تقریبا ده سال پیش ایجاد شد، اکنون فستیوالی برگزار میکند که آرایشگران و بازیکنان زیبایی نباید آن را از دست دهند. انتظار می‌رود در طول سه روز نمایشگاه، بیش از […]