ماساژ سوئدی چیست و چه فوایدی دارد؟

ماساژ سوئدی چیست و چه فوایدی دارد؟

ماساژ سوئدی، یکی از محبوب ترین انواع ماساژ است که برای ایجاد آرامش در بدن بسیار موثر است. ماساژ یکی از بهترین روش های تسکین و بهبود روح و جسم است. در این سبک ماساژ، ماهیچه ها در جهت بازگشت خون به قلب، مالش داده می شوند.