قیمت لیفت مژه چقدر است؟

قیمت لیفت مژه قیمت لیفت مژه در مناطق مختلف با توجه به محلول های ترمیم کننده ایی که برای لیفت مژه استفاده می شود تعیین می گردد. در بسیاری از مناطق ها قیمت یکسان نیست. زیرا این قیمت توسط آرایشگاه های مختلف انجام می شود. قطعا قیمت محلول هایی که از برند های معتبر در […]