آموزش ماساژ کف پا (رفلکسولوژی)

آموزش ماساژ کف پا (رفلکسولوژی)

ماساژ رفلکسولوژی شامل نقاطی از بدن از جمله اندام های بدن در کف، رو، اطراف پاشنه و لاله گوش است. این نوع ماساژ که به بازتاب درمانی نیز معروف است، از جمله معروف ترین انواع ماساژ می باشد که قدمت 4000 ساله دارد. افرادی که به دنبال آرامش، کاهش درد و کاهش استرس هستند می توانند از این نوع ماساژ بهره مند شوند.