بررسی وجود مافیا در صنعت آرایشی و بهداشتی

دکتر کامران یاراحمدی، مدیر مسئول ماهنامه دنیای دارو و درمان و مدیر عامل شرکت دارویی بیوکمپ: درباره وجود مافیا در صنعت آرایشی و بهداشتی توضیحاتی را عنوان میکند. او با بیان اینکه متأسفانه اگر صنعتی از نظر درآمدی و رشد رو به پیشرفت باشد، اکثر افراد فکر می‌کنند آن صنعت مافیا دارد و ورود و […]