معدوم شدن محصولات آرایشی غیر مجاز

جعفر اسدزاده عنوان کرد: این میزان اجناس آرایشی بهداشتی در ۴۴۰ مورد بازدید، کنترل ادواری و نمونه‌برداری صورت گرفته از مراکز تولیدی کشف شده بود. ایشان می گوید: یکی از وظایف معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، ایجاد نظام نظارتی دائمی جهت ارتقای سطح ایمنی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و تضمین […]