چندین تن کالای غیر قابل استفاده در شهرستانی

مسئول واحد سلامت محیط و کار مرکز بهداشت بردسکن در خراسان رضوی عنوان کرد: کشف و ضبط بیش از ۵ تن مواد غذایی و آرایشی غیر قابل مصرف در این شهرستان خبرساز شد. مسئول واحد سلامت محیط و کار مرکز بهداشت بردسکن بیان کرد: این واحد دارای ۱۲ کارشناس بهداشت محیط بوده که در دو […]