مدرک فنی و حرفه‌ای آرایشگری

مدرک فنی و حرفه‌ای آرایشگری

آرایشگری یک هنر فوق العاده زیبا است که یادگیری آن مستلزم تلاش و اراده قوی در افراد برای فراگیری تکنیک ها و مهارت های آن است. علاوه براین هر کار تخصصی برای ورود به بازار کار و اشتغال در آن به مدرک معتبر و حرفه ای نیاز دارد. گواهینامه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، معتبرترین مدرک در حوزه آرایشگری می باشد که در سراسر کشور و به صورت بین المللی قابل استفاده و معتبر است.