بهترین مدل موی مناسب با چهره هر فرد

بهترین مدل موی مناسب با چهره هر فرد

انتخاب مدل موی مناسب با چهره هر فرد بسیار حائز اهمیت است. اگرچه بسیاری از مردم زییایی موها هنگام کوتاه کردن را به مهارت آرایشگر مربوط می دهند اما اصل قضیه این است که مهارت آرایشگر نیمی از هنر کوتاه کردن مو است. انتخاب مدل موی متناسب با چهره به همان اندازه می تواند در خوب یا بد بودن نتیجه کار دخیل باشد.