روش های مراقبت بعد از کراتین چیست؟

روش های مراقبت بعد از کراتین چیست؟ قطعا در هرعملی مراقبت های بعد از آن نیز مهم است. کراتین یک روش شیمیایی برای صافی تقریبا چند ماهه موهای افراد مختلف است. دراین روش مواد کراتین به صورت چند ساعت به  دسته ایی از موهای افراد احیا می شود و توسط وسایل گرمایشی روی موهای افراد […]