شکایت هایی از سوی خانواده شرکت لورآل

خانم بتانکور تنها فرزند اوژن شولر، بنیانگذار شرکت لورآل، با دارایی بیش از ۳۷ ملیارد یورویی، ثروتمندترین زن فرانسه و سومین زن ثروتمند جهان محسوب می شد. اوژن شولر: شیمیدان، بازرگان و صنعتگر فرانسوی در سال ۱۹۰۹ شرکت لورآل را تاسیس کرد. وی در سال ۱۹۵۷ درگذشت و شرکت به مالکیت لیلیان درآمد.   لیلیان […]